O mnie

Od nas zależy jakim miejscem będzie miejsce, w którym żyjemy. Każdy z nas jest odpowiedzialny za kreowanie swojego otoczenia. Nie można czekać aż ktoś zrobi to za nas. Mamy samorządność. Jako społeczność mamy wiele instrumentów dzięki, którym możemy reagować na otaczający nas świat. Należy tylko korzystać z tych instrumentów. Wiedza nie jest przywilejem, wiedza jest prawem. Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest naszym obowiązkiem. Wybierając swoich przedstawicieli powinniśmy to robić świadomie. Nie ulegając populizmom, pustym obietnicom czy fałszowanej rzeczywistości. Im bardziej świadomy obywatel, tym odporniejszy na oszustwa. Władza samorządowa ma zarządzać naszym wspólnym dobrem a nie rządzić nami. Finanse publiczne to nie prywatne środki władzy ale nasz wspólny majątek powierzony osobom przez nas wybranym. Niech każdy zada sobie pytanie: „co robi kiedy widzi, że jego bank oszukuje na odsetkach?”. Zazwyczaj zmienia. Obywatel powinien również wiedzieć, że jest podmiotem zawsze, nie raz na 4 lata przy urnie wyborczej. Głos może zabierać zawsze, uwagi zgłaszać w każdej chwili.

Samorząd to służba, nie źródło dodatkowego dochodu. Mandat samorządowca to forma wielkiego kredytu zaufania społecznego. 

By sformalizować swoją działalność wystartowałem, z powodzeniem,
w wyborach samorządowych 12.11.2006 r. Jestem radnym III kadencję. W latach 2010-2014 pełniłem zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Miasta Helu. Wszystkie moje wysiłki ukierunkowane są na działalność prospołeczną. Staram się pomagać wszystkim, którzy zwracają się do mnie ze swoimi problemami. Oprócz codziennej pracy, organizuję przedsięwzięcia mające na celu szeroko rozumianą integrację społeczną. Zorganizowałem wiele akcji charytatywnych, pomocowych, integracyjnych i edukacyjnych. Wszystkie akcje organizuję z pominięciem budżetu miasta, pozyskując sponsorów i sprzymierzeńców. Ta działalność zaowocowała powołaniem w maju 2015 roku Stowarzyszenia Wirtualny Hel.

W 2016 roku założyłem Helską Fundację Saper Aude na konto której przeznaczam 100% otrzymywanej diety radnego. W ramach tych środków organizuję przedsięwzięcia społeczne.

Staram się również zdecydowanie reagować na wszelkie przejawy niesprawiedliwości społecznej, biurokracji i oziębłości urzędniczej, interweniując w instytucjach nadrzędnych. Swoją funkcję traktuję jako służbę mieszkańcom i miastu. Leży mi na sercu jego rozwój i jakość życia jego obywateli.